Znaki drogowe – oferta dla zarządców dróg

W Polsce z każdym kolejnym rokiem rośnie liczba nowych posiadaczy prawa jazdy. Większość nastolatków z utęsknieniem oczekuje na ukończenie osiemnastego roku życia, aby w końcu móc przystąpić do egzaminu i otrzymać upragniony dokument. Nie należy się temu dziwić, gdyż posiadanie prawa jazdy daje poczucie niezależności, wolności, o wygodzie nie wspominając. Wystarczy odpalić samochód i można wyruszyć dokądkolwiek się zechce. Niestety niektórym kierowcom brakuje wyobraźni, a statystyki wypadków drogowych są zatrważające. Częstą ich przyczyną, pomijając oczywiście prowadzenie po spożyciu alkoholu i zbyt szybką jazdę, jest niestosowanie się do znaków drogowych. Zdarza się niezwykle często, że w naszych rodzinnych miastach jeździmy „na pamięć”, w ogóle nie zwracając uwagi na znaki drogowe. Dobrze pamiętamy, gdzie są drogi z pierwszeństwem, które ulice są jednokierunkowe, gdzie  musimy obowiązkowo skręcić, gdzie jest zakaz zawracania. Nasze logiczne myślenie jeszcze bardziej  wyłączają coraz bardziej popularne bezkolizyjne skrzyżowania, zaopatrzone w system inteligentnej sygnalizacji drogowej. Kłopoty zaczynają  się w momencie, gdy zmienia się organizacja ruchu lub w czasie awarii prądu. W chwili, w której zostaje wyłączona połowa sygnalizatorów w mieście, wielu kierowców ogarnia panika. Nagle okazuje się, że trzeba spojrzeć na znaki i w przepisowy sposób pokonać skrzyżowanie, co nie dla wszystkich jest takie jasne i łatwe. W wielkich miastach na dużych skrzyżowaniach sprawy mają się jeszcze gorzej. Niestety problem stanowią nie tylko nierozsądni kierowcy, ale również nieczytelne oznakowanie ulic. Wiele jest w Polsce miejsc, gdzie na 200 metrach drogi stoi kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt znaków. Czytelność i przejrzystość oznakowania utrudniają także jaskrawe i kolorowe reklamy oraz billboardy. Do powstawania wypadków i kolizji drogowych przyczyniają się także przypadki (aczkolwiek rzadkie) nieprawidłowego oznakowania dróg przez ich zarządców.  Polskie prawo wymienia cztery kategorie dróg: autostrady i drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne. Podmiotami odpowiedzialnymi za ich utrzymanie w stanie dającym możliwość bezpiecznego korzystania oraz prawidłowe oznakowanie są odpowiednio: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, samorząd województwa, powiatu i gminy. Oprócz wymienionych wyżej istnieje jeszcze jedna kategoria dróg – są to drogi wewnętrzne. Za ich utrzymanie i oznakowanie sa odpowiedzialni właściciele terenu, na którym się one znajdują.


Wyróżniamy dwa rodzaje oznakowania dróg: pionowe i poziome. Do oznakowania pionowego zaliczają się znaki drogowe i lustra drogowe. Funkcją znaków jest nakazanie lub zakazanie konkretnych zachowań użytkownikowi drogi oraz informowanie o sytuacji na danym odcinku drogi, a także o możliwości wystąpienia ewentualnego zagrożenia. Znaki nie mogą znajdować się w przypadkowym miejscu. Ich lokalizacja musi bezwzględnie wynikać z obiektywnych potrzeb występujących na danym odcinku drogi. Ponadto potrzeby te muszą wynikać z sytuacji zaistniałych w rzeczywistości, a nie potencjalnych lub przyszłych. Oznakowanie musi być adekwatne do sytuacji na drodze, a znaki o nieaktualnej treści powinny być jak najszybciej usunięte przez zarządcę drogi. Oprócz wymogu prawidłowego ustawiania pionowych znaków na drogach, zarządca jest zmuszony do zapewnienia widoczności tych znaków, dającej użytkownikom drogi możliwość odpowiednio wczesnego ich dostrzeżenia. Stan techniczny znaków musi być bardzo dobry, aby przekaz na nich zawarty był dla wszystkich jasny i czytelny.
Oznakowanie poziome to oznakowanie umieszczone na nawierzchni drogi. W tym przypadku również występuje obowiązek aktualności oznakowania w stosunku do sytuacji na drodze. Najważniejszym problemem w tego typu oznakowaniu jest jego słaba widoczność i szybkie ścieranie się. Dotyczy to głównie przejść dla pieszych, linii segregacyjnej, dzielącej jezdnię na pasy ruchu, a także linii krawędziowych drogi. Nieprawidłowości w tego typu oznakowaniu jest dużo mniej niż w oznakowaniu pionowym, jednak bardzo ważne jest, aby zarządca drogi zadbał o jego widoczność i czytelność także podczas kiepskich warunków atmosferycznych.


Chcąc utrzymać prawidłowy poziom bezpieczeństwa na zarządzanych przez siebie drogach, ich administratorzy mają obowiązek na bieżąco wymieniać nieczytelne bądź uszkodzone znaki drogowe. Wiąże się to z potrzebą ich zakupu w sprawdzonych sklepach, gdzie sprzedaje się prawidłowo wykonane, solidne i czytelne znaki drogowe. Sklep, który oferuje tego typu produkty to EcoRail-Garden Kolejowe Znaki Drogowe Tarcze i Wskaźniki z Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa. Firma oferuje nie tylko sprzedaż znaków drogowych, ale także blokady parkingowe, lustra drogowe, lustra sklepowe, lustra sferyczne oraz lustra kuliste. Oferta firmy jest zamieszczona na stronie prowadzonego przez nią sklepu internetowego www.e-znaki.pl. Firmę cechuje solidność, terminowość, a także rewelacyjna opinia w branży drogowej. Każdy znak drogowy czy blokada parkingowa, to produkty wysokiej jakości. W ofercie sklepu dodatkowo widnieje sprzedaż luster drogowych i sklepowych, a asortyment jest na bieżąco uzupełniany o nowe produkty. To całościowa oferta dla wszystkich zarządców dróg.