Czym charakteryzuje się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego?

tłumacz przysięgły rumuńskiego Warszawa

Wykonywanie tłumaczeń przysięgłych, to czynność która wymaga nie tylko wiedzy oraz doświadczenia, ale też odpowiednich kwalifikacji. Osoba taka jak tłumacz przysięgły rumuńskiego Warszawa, nie tylko musi biegle posługiwać się językiem rumuńskim oraz polskim, ale musi także mieć zdane odpowiednie egzaminy, które stanowią potwierdzenie jego kwalifikacji oraz są niejako uprawnieniem do wykonywania tłumaczeń przysięgłych. Czym jednak różni się praca tłumacza przysięgłego od – nazwijmy to – tłumacza zwykłego?  Jakie wymagania musi spełniać tłumacz przysięgły? Na te, jak również i na wiele innych pytań odpowiedzi znajdziecie w naszym poniższym artykule.

Tłumacz przysięgły – kto to właściwie jest?

Pierwszym i zdecydowanie najistotniejszym aspektem, który należy poruszyć w momencie gdy mówimy o pracy tłumacza przysięgłego, jest fakt że taka osoba musi zdać egzamin państwowy. Egzamin ten składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest wykonanie tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na wybrany język obcy oraz z języka obcego na język polski. Drugim etapem jest wykonanie tłumaczenia ustnego – podobnie jak w pierwszym przypadku – najpierw z języka polskiego na język obcy, a następnie z języka obcego na język polski. Dopiero uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu, uprawnia taką osobę do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Trzeba też zaznaczyć, że taki egzamin wcale nie jest najłatwiejszy. Jego zdawalność plasuje się na poziomie od 20 do 30% osób, które do niego przystępują – co stanowi potwierdzenie, że tylko najlepsze osoby zdają taki egzamin.  Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego uprawnia taką osobę do wykonywania tego zawodu – czyli pozwala na legalne wykonywanie tłumaczeń takich, jak różnego rodzaju pisma urzędowe czy wnioski, jak również pisma sądowe. Tłumaczenia takie podpisywane są nie tylko imieniem i nazwiskiem osoby która je wykonała, ale też sygnowana jej pieczątką.

Kiedy należy zgłosić się do tłumacza przysięgłego?

Ostatnią kwestią, którą należy poruszyć, kiedy mówimy o pracy tłumacza przysięgłego jest to, w jakich sytuacjach należy się do niego zgłosić. Najważniejszą z nich jest konieczność wykonania pisma urzędowego. Bardzo często też tłumacze przysięgli zajmują się tłumaczeniem wniosków np. o wydanie wizy, paszportu lub załatwienia konkretnej sprawy w konsulacie lub ambasadzie danego kraju.